Nowoczesne Techniki Operacyjne w Ginekologii i Położnictwie

Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, 5-6 kwietnia 2019

Lokalizacja Sympozjum

Narodowe Forum Muzyki

5-6 kwietnia 2019
Narodowe Forum Muzyki
Plac Wolności 1, Wrocław

ZOBACZ WIĘCEJ!

Program Sympozjum

Nadzór naukowy i patronat merytoryczny:

– II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
– Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników,
– Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. med. Mariusz Zimmer.

ZOBACZ WIĘCEJ!

Patroni Merytoryczni

I Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
Nowoczesne Techniki Operacyjne w Ginekologii i Położnictwie 

WSZYSCY PARTNERZY

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

II Katedra Ginekologii i Położnictwa

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

FIGO

Certyfikat INFARMA

Sympozjum uzyskało certyfikację zgodności ze standardami
Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. 

Sympozjum Skalpel 2019 – Nowoczesne Techniki Operacyjne w Ginekologii i Położnictwie spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego.

STRONA INFARMACERTYFIKAT PDF

Certyfikat Infarma dla wrocławskiej konferencji ginekologicznej Skalpel 2019